13 nov. 2012

Texto andaluz


Qomo ziempre ai arguien qe quiere zabè mà, m’á pazío q'una bibliografía zobre l’andalú, enqe no huera mu ezauhtiba, aría buen apanyo en er zitio ehte. La qe ze pue bè aquí porbaho no ê la mâ’ qabà qe ze bia podío ofrezè, pero tiene una xihpa de to, trabahô de tipo téhniqo, pa ehpezialihtâ, ehtudiantê i afizionaô a la linguíhtiqa, i obrâ menô ezihentê i a la artura er qomún de lô mortalê, pa empezà a meteze en faena….

No hay comentarios:

Publicar un comentario